lunes, 23 de noviembre de 2015

LA SEGURETAT A INTERNET

A continuació, un dels aspectes que ha de tenir en compte l’adolescent  és el de la seguretat a internet. Ha de conèixer com gestionar de forma segura els seus usos, les seves dades, i les seves comunicacions. 

Dins del mal ús de les tecnologies, trobem dos fenòmens: el Groaming que és el conjunt d’estratègies que desenvolupa un adult a través d’internet per obtenir concessions de tipus sexual amb menors, i el ciberassetjament, que consisteix en patir agressions a través de diversos dispositius tecnològics d’una manera reiterada. Aquest, es pot realitzar de diverses maneres. També hem de dir, que la persona assetjada, pot passar molt de temps fins que s’assabenti.

En el ciberassetjament es poden identificar els diversos indicadors com: els indicadors físics, els conductuals, els emocionals i els que pateixen per part dels companys.

En el cas que hi hagués una situació de ciberassetjament a l’aula, caldrà dur a terme una sèrie d’actuacions amb el grup classe.

A més, si identifiquem el ciberassetjador hem de seguir una sèrie d’actuacions com: mesura de detecció, mesures de control, mesures correctores cautelars i finalment mesures educatives.

Una vegada s’han dut a terme les actuacions de l’alumnat ciberassetjat i el ciberassetjador, cal dur a terme un seguit d’actuacions amb les seves famílies.

En el primer cas, el més important és: informar de les mesures que s’han dut a terme, acordar reunions i tractar la seva competència socioemocional.

En el segon cas, s’haurà d'acordar reunions per tal d’informar sobre la gravetat de la situació i les mesures que s’han dut a terme.

Finalment, la Generalitat de Catalunya posa al nostre abast un conjunt de normatives per aquests casos, les quals són: la normativa preventiva enfront al ciberassetjament, la normativa sobre protecció de dades i la normativa sobre l’ús d’imatges.

No hay comentarios:

Publicar un comentario